اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰   کمیسیونهای ماده صدازنظرصلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی  و حریم هر شهر رسیدگی می کنند . برای تفکیک […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد   تعهد در لغت به معنی به عهده گرفتن و پیمان بستن است و این مفهوم  در حقوق در دو معنی عام […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

خسارات

خسارات   خساراتی که مطابق قانون قابل مطالبه می باشند عبارت اند از : ۱-خسارات حاصل از عدم انجام تعهد ۲-خسارات تأخیر تأدیه ۳-خسارات دادرسی مطالبه […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

مطالبات

وصول مطالبات وصول مطالبات مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک و سفته ، […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

سرقفلی

تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود در تجارتخانه  حاصل نموده است. منشاء این حق عرف تجاری بوده که […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
قرادادها

قرادادها

قرادادها تنظیم قرارداد در روابط کاری بین اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که امروزه بیش از هزاران پرونده قضایی در دادگاهها وجود دارد که […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند الزام به تنظیم سند هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تخلیه

هرگاه مکانی تحت هر شرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را در موعد مقرر تحویل دهد ، حال چنانچه در زمان مقرر […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۳
اجاره

اجاره

اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۳
سفته

سفته

اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات ) اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند : الف) متضمن طلب پولی […]