اسفند ۳, ۱۳۹۸
مال مشاع وقوانین مربوط به آن

مال مشاع وقوانین مربوط به آن

  مال مشاع وقوانین مربوط به آن   مقصود از مال مشاع مالی است که که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در امور حسبی

وکالت در امور حسبی   وصیت تعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در دعاوی خانواده

وکالت در دعاوی خانواده وکالت در دعاوی خانواده اجرت المثل اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
جرایم رایانه ای

وکالت در دعاوی کیفری

وکالت در دعاوی کیفری وکالت در دعاوی کیفری جرم رایانه­ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست آوردن اطلاعات شخصی […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در دعاوی حقوقی

وکالت در دعاوی حقوقی وکالت در دعاوی حقوقی سرقفلی  تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود در تجارتخانه  حاصل […]