اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

اثبات نسبت

اثبات نسبت اثبات نسبت دعاوی ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح می‌شود دو دعوای کلی است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی […]