بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد به چه معنا است؟

الزام به انجام تعهد به چه معنا است؟ الزام به انجام تعهد یک مسئله حقوقی است. تعهد در لغت به معنی به عهده گرفتن و پیمان […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد   تعهد در لغت به معنی به عهده گرفتن و پیمان بستن است و این مفهوم  در حقوق در دو معنی عام […]