اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد   تعهد در لغت به معنی به عهده گرفتن و پیمان بستن است و این مفهوم  در حقوق در دو معنی عام […]