مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

تقسیم ارث

دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسیم ارث برای تقسیم ارث در قدم اول باید برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام نمایید و به شورای حل اختلاف […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

انحصار وراثت

انحصار وراثت   درخواست گواهی انحصاروراثت انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه میبایست در […]