آبان ۱۲, ۱۳۹۵
ديه زن و مرد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول) به گفته وکیل دعاوی حقوقی، بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از […]