اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تخریب

تخریب   تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز خرابی به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال […]