اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
ثبت شرکت سهامی

شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامیثبتش

تعریف و تشکیل شرکت سهامی قانون تجارت ایران در باب سوم، مبحث اول خود به تعریف و تشکیل و شرایط ثبت شرکت سهامی پرداخته است. این […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
وکیل علامت تجاری

وکیل علامت تجاری

وکیل علامت تجاری امروز می خواهیم در مورد وکیل علامت تجاری و کارهایی که در این زمینه می تواند انجام دهد بحث کنیم.     علامت […]