دی ۸, ۱۳۹۸
رسیدگی به جرایم پزشکی

رسیدگی به جرایم پزشکی چگونه انجام می شود؟

رسیدگی به جرایم پزشکی چگونه انجام می شود؟ گفتیم در صورتی که پزشکی مرتکب خطا وجرایم پزشکی شده باشد، فردی که از او شکایت دارد از سه […]
دی ۲, ۱۳۹۸
شکایت از پزشکان

شکایت از پزشکان

شکایت از پزشکان شکایت از پزشکان در چه شرایطی ممکن می شود؟ یکی از پر حاشیه ترین شغل هایی که مردم درباره آن زیاد صحبت می […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی   مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت‌ها و امور پزشکی بر ۲ بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر بر همه افراد جامعه است […]