مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

نگهداری و حضانت فرزند

در صورت جدایی والدین حضانت فرزند بر عهده کیست باید گفت حضانت فرزند و نگهداری از کودکان در امور تربیتی و آموزشی جزو تکلیف و حقوق […]