اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

رئیس قوه قضائیه : اخلاق در علم و رای قاضی دخالت دارد

رئیس قوه قضائیه : اخلاق در علم و رای قاضی دخالت دارد آیت الله صادق آملی لاریجانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم قضایی با اشاره به […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

رئیس قوه قضائیه :«نباید به‌زور آدم‌ها را به بهشت ببریم» یک تفکر لیبرالیته است

رئیس قوه قضائیه :«نباید به‌زور آدم‌ها را به بهشت ببریم» یک تفکر لیبرالیته است رئیس قوه قضائیه :«نباید به‌زور آدم‌ها را به بهشت ببریم» یک تفکر […]