اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

روابط نامشروع

روابط نامشروع   ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی‌ به رابطه نامشروع پرداخته است. اما مقنن در قانون تعریفی از «رابطه نامشروع» ذکر نکرده است. چنانچه روابط […]