اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

سرقفلی

تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود در تجارتخانه  حاصل نموده است. منشاء این حق عرف تجاری بوده که […]