مرداد ۳, ۱۳۹۵
انواع سند

انواع سند

انواع سند : ۱-سند قطعی : در این نوع سند ، اعم از مسکونی، تجاری و غیره-سند ملک از طرف اداره ثبت اسناد و املاک یا ثبت […]