اسفند ۲۵, ۱۳۹۳
طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی   طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین در تمام مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه نفقه جهیزیه و فرزند مشترک با یکدیگر […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

طلاق توافقی

طلاق توافقی   طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین در تمام مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه نفقه جهیزیه و فرزند مشترک با یکدیگر […]