اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

عسر و حرج در دعاوی خانواده

عسر و حرج در دعاوی خانواده   عسر در لغت به معنای تنگی و دشواری است و در مقابل یسر یعنی راحتی و آسانی به کار […]