اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى ‏آید. این امر در طول […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳
فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی     تعریف : فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرستی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستند و آنها را به خانواده […]