اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

فسخ نکاح

فسخ نکاح فسخ نکاح گاهی اوقات نکاح واقع بین زوجین به دلایلی فسخ می شود این دلایل عبارتند از : ۱-عیب : عیوبی که زوجین از […]