اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
جرم تخریب

جرم تخریب و مجازات آن

جرم تخریب و مجازات آن هیچ کس حق خراب کردن و آسیب زدن به اموال دیگران که همان جرم تخریب می باشد را ندارد. زیرا مالکیت […]