تیر ۲۷, ۱۳۹۵
قیم

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ قیم نماینده ی قانونی است که […]