اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸
جرم توهین

جرم توهین و مجازات آن

جرم توهین و مجازات آن جرم توهین توهین در معنی لغوی از ریشه ی وهن به معنی خفیف و خوار کردن می آید و اصطلاحا به […]