اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

مضاربه

مضاربه یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام مضاربه . […]