اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

مطالبات

وصول مطالبات   مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک و سفته ، قرارداد […]