اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

نفقه

نفقه   تعریف نفقه : نفقه از از ریشه انفاق به هزینه ها و مخارج و مایحتاج معاش اطلاق می شود که در ماده ۱۱۰۷ قانون […]