اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

وکالت در امور حسبی

وکالت در امور حسبی   وصیت تعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک […]