اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
تصرف عدوانی

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی چیست؟   اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر، زمین یا ملکی را تصاحب کند این عمل وی تصرف عدوانی خوانده می شود. […]
اسفند ۳, ۱۳۹۸
مال مشاع وقوانین مربوط به آن

مال مشاع وقوانین مربوط به آن

  مال مشاع وقوانین مربوط به آن   مقصود از مال مشاع مالی است که که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۸
سند رسمی

سند رسمی چسیت؟ و چرا باید در معاملات از آن استفاده کرد؟

سند رسمی چسیت؟ و چرا باید در معاملات از آن استفاده کرد؟   اگر سند رسمی داشته باشید در دعاوی حقوقی و کیفری خیلی راحت تر […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۸
دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با داشتن وکلای متعهد و متخصص در حوزه ی دعاوی ثبتی می توانند راهکارهای حقوقی مخصوصی را برای پیشبرد […]