اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از […]