اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی پلمب دفاتر قانونی به دلیل پرداخت نکردن مالیات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون […]