اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
چک تضمینی

چک تضمینی چیست؟

چک تضمینی یکی از مهم ترین مسایل در زمینه صدور چک منشا و دلیل صدور چک می باشد و اگر بخواهیم برای آن مثال بزنیم باید […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
چک سفید امضا

در مورد چک سفید امضا بیشتر بدانیم

در مورد چک سفید امضا بیشتر بدانیم   این نوع چک امکان دارد تا خطرات بسیار زیادی را برای صادر کننده ی خود به وجود بیاورد. […]