اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

حبس‌زدایی محور فعالیت‌های قوه قضاییه

حبس‌زدایی محور فعالیت‌های قوه قضاییه   معاون فرهنگی قوه قضائیه در بازدید از بازداشتگاه اوین: حبس‌زدایی محور فعالیت‌های قوه قضاییه معاون فرهنگی قوه قضاییه در بازدید […]